Reboot your health in a smart way

Biomodulator

Biomodulator Therapie of FrequentIële selectieve microstroom van Dr. Tennent
Deze biofeedback en neuromodulatie technologieën stimuleren de natuurlijke stimulatie van stikstofoxide, endorfinen en neuropeptiden in de bloedstroom. Ze verhogen ook de ATP (adenosinetrifosfaat) productie in de cellen.

  • Endorfinen zorgen voor natuurlijk pijnmanagement in het lichaam.
  • Neuropetiden reguleren talrijke chemische reactie die zorgen voor versnelde heling.
  • ATP is verantwoordelijk voor het energie niveau in de cel.

De Biomodulator geeft de cellen de energie die ze tekortkomen. Wanneer de cellen hersteld zijn naar hun optimale energieniveau dan wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd. Stikstofoxide veroorzaakt vasculaire dilatatie en verhoogt hierdoor de bloeddoorstroming. Dit is cruciaal bij wondheling en de reductie van oedeem.
Het gebruik van biofeedback optimaliseert het proces via signalen die veranderen en zich aanpassen van zodra de elektrische ladingen van het behandelde weefsel veranderen.

De zachte therapeutische interventie bestaat uit elektrische algoritmische microstromen die via de huid in het lichaam worden gebracht waar ze interferen met het interne perifere zenuwstelsel.
Biofeedback houdt in dat het technologische vermogen het antwoord van het lichaam op de stimulus (de algoritmische microstromen) kan detecteren, meten, analyseren beantwoorden. Bij elk antwoord veranderen de elektrische eigenschappen van het weefsel. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van moderne hoge snelheids microprocessors, die in staat zijn om een cybernetische loop tussen het elektronisch instrument en het levend weefsel tot stand te brengen. Of zoals Dr. Tennent zelf benoemt: “Frequenciële Selectieve Microstroom”.

Voordelen van de Biomodulator