Reboot your health in a smart way

Theraphi™

Afstemming en uitlijning op de universele energiefrequentie door de golden ratio frequenties

Wetenschappers en mystici zijn eeuwenlang gefascineerd geweest door een sacrale vorm die in bijna alle levende wezens terug te vinden is: mensen, planten, dieren, bloemen, water, schelpen, enz. Op universeel niveau zelfs in de golven van de zee, orkanen en sterrenstelsels. Deze vorm vinden we zelfs terug in ons DNA en onze vingerafdrukken.

Wat is die eeuwenoude vorm en symbool van schoonheid, proporties en perfectie?
Het is de sacrale vorm van de spiraal. Of ook wel genoemd: de gouden spiraal. Het is gebaseerd op de “golden ratio” of “divine proportion” dat ons door de eeuwen heen heeft doordrongen om tot het begrip van balans en proportie te komen.
Doorheen ons bestaan is deze goddelijke proportie 1,618 in zowat ons hele bestaan terug te vinden: de natuur, geometrie, menselijk lichaam en het zonnestelsel.
Het is als een mystieke code van de natuur in zowat het hele universum terug te vinden.

Het is tevens ook één van de bekendste wiskundige formules. Rons de zede eeuw werd deze code reeds beschreven door Indiase wiskundigen en werd in 1202 in het Westen geïntroduceerd door Leonardo Fibonacci. We kennen de Fibonacci reeks als volgt: we starten met 0 en elk nieuw nummer in de reeks is de som van de twee vorige.
Architecten, muzikanten, artiesten, beeldhouwers en wetenschappers lieten zich inspireren door deze Goddelijke verhouding of Golden ratio.

Hier start celverjonging, activatie van het zelfgenezend vermogen en een ervaring van totale “bliss”

Gebaseerd op het werk van Proiré in Frankrijk. Hij slaagde erin om uiteenlopende aandoeningen te healen.

Het gaat om een gesofisticeerde technologie gebaseerd op biologische negentrophy die gebruik maakt van koud plasmatechnologie, optische electromagnetische conjugaatvelden en infra geluid.

Dat klinkt waarschijnlijk als chinees, maar kort uitgelegd zijn het verschillende frequenties en verschillende dragers die een veld creëren waardoor jouw cellen zich op de juiste frequentie kunnen afstemmen. De golden ratio frequenties zijn een onderdeel van de ingrediënten.
De toepassing van Therapi™ resulteert in celverjonging, verbetering van bloedcirculatie en metabolisme en activatie van het zelfgenezend vermogen.          Daarbij is het stress-reducerend en trance-inducerend. Door het herkalibreren van je systeem ervaar je een staat van “bliss”.

Hier start de healing

Theraphi™ heeft een balancerend effect op lichaam-geest en ziel door het induceren van een cranio-sacrale stillpoint via een heel gesofisticeerd aanbod van bioactief koud plasmatechologie.
Cranio-sacraal therapeuten kennen het belang van een cerebrospinaal still-point of het keerpunt in de genezingscrisis maar al te goed. Theraphi™ brengt de persoon consistent in een still-point. Dat is de bevestiging van het idee dat fase conjugatie tussen golven net de still-point creatie is. Het belangrijkste principe is dat na het bereiken van een still-point de beweging van spinaal vocht opnieuw start met een hogere fase coherentie dan ervoor. Met als gevolg een betere circulatie. Dus het systeem organiseert zich om het zelfgenezend vermogen aan te spreken.
Hierbij komen we dan aan het principe achter Theraphi™, namelijk dat fase geconjugeerde elektro magnetische fractale velden verbeterde geladen circulaties zijn. Bloed en DNA zijn namelijk biologische mechanismes of gidsen voor golven voor de circulatie van coherente ladingsvelden. Of anders gezegd: bloed en DNA organiseren de bewegingen binnenin.
Theraphi™ toepassing zonder medische claims.

Voordelen van Theraphi:

  • Gevoel van bliss en welzijn
  • Pijnloos
  • Uitlijning/reorganisatie van het hele systeem
  • Holistisch
  • Katalysator in bewustwordingsprocessen
  • Mogelijkheid tot transformeren van trauma’s en oude wonden